Minimacentrum

We zijn hard aan de weg aan het timmeren voor een pand waarin mensen voor alles kunnen aankloppen, uiteraard zijn we er nog niet maar we gaan niet afwachten tot de dingen komen aanwaaien, we werken er keihard voor!

Dieren blijven altijd het belangrijkste voor ons maar we vergeten ook de mensen niet!

Sinds de opening van de dierenvoedselbank hebben we al een minimahoek gemaakt voor kleding, glazen, speelgoed etc. Dit om onze clienten beter te kunnen helpen. Aangezien er meer vraag naar hulp komt willen wij daar op in spelen. Dat betekend dat wij de 1e week gratis huisdieren-voedingspakketten uitdelen en onze minimahoek hebben, de andere week zullen we ons volledig focussen op de minima-spullen. Dus meer spullen uitstallen zodat er uitgebreider gezocht kan worden naar wat ze nodig hebben.

Voor de dierenvoedselbank blijven de voorwaarde voor inschrijving zoals ze altijd al zijn geweest. Clienten moeten bepaalde papieren overhandigen om ingeschreven te worden, krijgen dan een pasje en met dat pasje krijgen ze een gratis huisdieren-voedingspakket, zonder pasje worden er geen pakketten uitgedeeld dus voor ons geeft het geen hinder als er ook andere mensen aanwezig zijn.

Voor de minima-spullen geld geen inschrijving. Dit om het zo laagdrempelig mogelijk te houden. We willen de mensen helpen, ook de mensen die het moeilijk vinden om toe te geven dat ze hulp nodig hebben.

Ons team heeft een geheimhoudingsverklaring getekend dus zij zullen nooit persoonsgegevens delen met andere. Zij zijn wel aanspreekbaar voor andere hulp vragen, welke weg mensen moeten bewandelen voor bepaalde soort hulp bijvoorbeeld.